Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen en Veenhuizerveld. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                                          "Gewoon gemeente ziin
 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 19 juli  

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat.

Wij willen samen 2 Koningen 6: 8-23 lezen en vers 17 overdenken. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. De knecht zag wel het gevaar en de omstandigheden, maar de hulp en de bevrijding kon hij niet zien zoals Elisa dit zag, en daarom richt de profeet zijn hart op naar de hemel en zei: O Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie! Elisa beschouwt het natuurlijke gezichtsvermogen van zijn dienaar als niet ziende. Wij kunnen soms ook omringd zijn door vijandige strijdkrachten, op het werk, in het gezin, bij vrienden, met je ziekte en wat de Godsdienst aangaat, en het lijkt soms dat wij ingesloten zitten door tegenstanders, is het geen hopeloze zaak? Wat moeten wij doen? Zullen wij ons maar overgeven? Voor elk, die zo bang is, zou ik graag aan God het gebed van Elisa voorleggen. O Heere open toch zijn ogen. Dit gebed kunnen wij bidden om de vijand van onze ziel te onderkennen in de vele vermommingen, waarvan hij gebruik maakt, meestal op leugenachtige en listige wijze, hij wil dat wij God terzijde zetten en dat het niet erg is om een keer niet te lezen of te bidden, wij hebben een opmerkzaam hart nodig en verlichte ogen om de vijand te herkennen, zodat zij God zien als de Alomtegenwoordige, die alles ziet en weet van jou en voor je zorgt, God laat zich zien in Zijn Woord en door Zijn Geest in de natuur en in de schepping, maar heel veel mensen zien Hem nergens en beweren dat er geen Schepper is. Bidt dat de ogen van geliefden, van kinderen, familie en buren of vrienden geopend mogen worden, dat zij de weg der zaligheid door de van U gegeven Zaligmaker mogen zien, geloof in de Heere Jezus Christus in Zijn verzoenend lijden en sterven voor u, en u zult behouden worden, Jezus zegt: “Ik ben met u al de dagen totdat ik terug kom” Hij zal met Zijn engelen voor u strijden en u behoeden. Elisa was niet bang, hij zag in geloof en vertrouwen wie God is, en in Zijn Vrede te mogen leven, verwacht het niet uit uzelf maar laten wij zeer grote verwachting van Hem, Jezus Christus hebben. Hij wil u leiden door Zijn Geest, hoort naar Zijn stem. Laten wij samen bidden en danken en alles bij Hem brengen en vragen om geopende ogen en de leiding van de Heilige Geest?

Allen, ook u en jij van harte welkom vanaf 20.15 uur. De koffie/thee staat klaar.

Catechisaties 2017-2018

De catechese in onze wijkgemeente wordt verzorgd door onze wijkpredikant in samenwerking met een aantal mentoren. Voor verdere informatie kijk op de website bij: Toerusten

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

 

.