Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen en Veenhuizerveld. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                                          "Gewoon gemeente ziin
 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 18 oktober  

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat.                                                                                                                                                                               Wij willen samen nadenken over het woord Zaligheid en de betekenis in de Bijbel en gedeelten overdenken. Wanneer de Bijbel  het heeft over “zaligheid” in geestelijke zin, kan dit duiden op de volle breedte van Gods activiteit in het redden van mensen van de zonde en het herstellen van de mens in een goede relatie met Hem. We zien dat de Bijbel het zelfstandig naamwoord  “ zaligheid” en het werkwoord “zalig maken” gebruikt met verwijzing naar verleden, heden en toekomst. Vanuit Gods standpunt is er een vaststaand punt in de tijd dat zij die vertrouwd hebben op Christus, van de dood in het leven overgaan (1 Joh. 3:14).  De zegening van de zaligheid, rechtvaardigmaking is zalig gemaakt van de schuld van de zonde. E(feze 2:8) Heiligmaking wordt zalig gemaakt van de macht van de zonde (1 Kor. 1:18)  Verheerlijking zal zalig gemaakt worden van de aanwezigheid van de zonde. (Hand. 15:11) God gebruikt verschillende omstandigheden en ervaringen om mensen tot Zichzelf te brengen, Gods Geest roept mensen op verschillende manieren tot Jezus,  sommigen worden zachtjes getrokken, anderen worden plotseling getroffen. Gods heiligmakende werk komt tot uitdrukking in een karakter dat steeds meer op Christus lijkt, in een toenemende liefde voor God en mens, en in de vrucht van de Geest. Ondertussen is het leven met deze Hoop, terwijl men dagelijks worstelt met de zonde, een zaak van christelijke volharding, op zichzelf al een teken van wedergeboorte.

Laten wij samen bidden en danken en alles bij Hem brengen en vragen om licht op ons pad en  om de leiding van de Heilige Geest?, 

Allen zijn, ook u en jij,  van harte welkom vanaf 20.15 uur. De koffie/thee staat klaar.

Catechisaties 2017-2018

De catechese in onze wijkgemeente wordt verzorgd door onze wijkpredikant in samenwerking met een aantal mentoren. Voor verdere informatie kijk op de website bij: Toerusten

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

 

.