Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. En een aantal gemeenteleden die in Garderen wonen. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                                          "Gewoon gemeente ziin
 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 15 augustus

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat.   

Wij willen samen lezen en nadenken uit Ef.3: 14-21. Paulus bidt om kracht en inzicht,  "om deze reden buig ik mijn knieen voor de Vader van onze Heere Jezus Christus"  Hij vertelt dat hij voor de lezers bidt om kracht en begrip van Gods macht. Als Paulus nadenkt over de majesteit van Gods wereldwijde verlossingswerk in Christus, reageert hij op de enige gepaste manier: nederige aanbidding van God de Vader. De Heilige Geest schenkt gelovigen de persoonlijke aanwezigheid en de kracht van God. Christus woont al in de christenen, maar Paulus bidt hier dat Hij met kracht in ons zal wonen. Liefde is een natuurlijke en noodzakelijk gevolg van een levend geloof dat de vrucht is van het werk van Christus in christenen. Paulus ziet de gemeente als een verenigd geheel. Is dit ook uw en jouw gebed en zien we ook de noodzaak van het gebed? Wat is het goed om dit samen te doen, onze afhankelijkheid en dank aan Jezus voeten te leggen in ons gebed.. Bidt u/jij met ons mee?

Ieder, jong en ouder,  is van harte welkom. De koffie/thee staat klaar. Aanvang: 20.15 uur                                                                                                                                                            

Catechisatie

De afgelopen tijd zijn de uitnodigingen voor het nieuwe catecheseseizoen door de wijkouderlingen bezorgd. Ongetwijfeld hebt u als ouders het gezien en dit onder de aandacht van uw kind(eren) gebracht. Natuurlijk rekenen wij weer op de komst van onze jongeren om dit levensbelangrijke onderwijs te volgen.

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

 

.