Welkom op onze wijk 4 pagina.

Voor overig nieuws verwijzen wij u/jou naar de kerkbode. Hierin staan de meest actuele gegevens met betrekking tot de bijbelkringen, wijkmiddag en avond, kerkenraadsvergaderingen, huwelijksjubilea, verhuizingen e.d. 

De geografische structuur van de wijkgemeente omvat een deel van het dorpscentrum, alsook een deel van het buitengebied in de richting van Voorthuizen. De grenzen van de wijk zijn de Voorthuizerstraat en de Garderenseweg. Een groot gedeelte van de wijk bestaat uit de nieuwbouwwijk 't Veld vanuit de jaren '60 - 70 met daarnaast een groot buitengebied met relatief veel campings (Krachtighuizen) en een gedeelte van de buurtschappen Huinen, Veenhuizerveld en Koudhoorn. En een aantal gemeenteleden die in Garderen wonen. Ook het verzorgingshuis Elim en Pastorije zijn onderdeel van deze wijk.                

                                                          "Gewoon gemeente ziin
 

Gebed en bezinning in de Korenschoof op DV. donderdag 16 mei

Elke derde donderdag van de maand is er weer gebed en bezinning in de Korenschoof aan de Jacob Catsstraat.    

Wij willen samen lezen en nadenken uit 1 Thes 3:11-13. Paulus gebed voor de gemeente. Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden. En u moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. Bid u met ons mee
Ieder, jong en ouder is van harte welkom. De koffie/thee staat klaar. Aanvang: 20.15 uur                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

                                                                                                                        .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     .                                                   

 

 

.