Vier keer drie
Vier keer per jaar wordt in de ochtenddiensten in alle kerkgebouwen het Heilig Avondmaal bediend.
Rond het Avondmaal horen drie kerkdiensten bij elkaar:

  • de dienst van voorbereiding op zondagmorgen;
  • met een week later ’s morgens de dienst van bediening en viering;
  • en ’s middags/’s avonds de dienst van dankzegging en nabetrachting.

De data voor 2017 zijn:

19 februari
14 mei
10 september
26 november


Censura morum maandag voor HA van 19.00-19.30  in de Aker
Wijkpredikant +ouderling

Wanneer          maandag Wie          Zaal               geregeld        Agenda website
       
13-02-2017 AJ    
08-05-2017 AvZ    
04-09-2017 LdW    
20-11-2017             


De Bijbelgedeelten die in deze drie diensten centraal staan, worden op elkaar afgestemd.
Tijdens deze diensten worden gedeelten gelezen uit het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden. Ga via de volgende link naar dit formulier: ……

Verder nog dit

  • Verwacht wordt dat wie deelneemt aan het Avondmaal, belijdenis heeft gedaan.
  • In de week van voorbereiding is er op woensdagavond een bezinnend moment.
  • Tijdens het zgn. censura morum kan met enkele kerkenraadsleden gesproken worden, wanneer er onderling zulke bezwaren leven dat ze een vruchtbare Avondmaalsviering in de weg staan en men er samen niet uitkomt.
  • Wie ’s morgens niet in de gelegenheid is, kan gebruik maken van de voortgezette viering tijdens de avonddienst in de Oude Kerk.
  • Voor wie om gezondheidsredenen het volledig meemaken van de kerkdienst niet haalbaar is, zijn er alternatieven. Overleg hierover met uw wijkpredikant of wijkouderling.
  • Neem voor pastorale vragen contact op met uw wijkpredikant of wijkouderling.
  • Voor meer uitleg over de betekenis van het Avondmaal: zie Geloven > Heilig Avondmaal.

 

20130331 Avondmaalsservies