Paulus en Barnabas Lystre RijksmuseumAfbeelding: Paulus en Barnabas in Lystra – schilder Jacob Symonsz. Pynas (1592, Haarlem – 1650, Delft).

Zondag 19 augustus - Handelingen 14: 19 - 20

Hand. 14: 19 – 20 - De terugkeer naar Antiochië [1]
19 Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was.
20 Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.

Vers 18-19 Paulus en Barnabas kunnen maar nauwelijks voorkomen dat er voor hen geofferd wordt. Dan komen er Joodse mannen aan in Lystre. Ze zijn vanuit Antiochië en Ikonium achter Paulus en Barnabas aan gereisd. Zij praten op de menigte in en dan slaat de stemming om. In plaats van dat er voor Paulus geofferd wordt, wordt hij gestenigd. Een vreselijke straf, voltrokken door een woedende menigte. Zou hij hebben teruggedacht aan die andere steniging waarvan hij getuige was geweest, toen hij nog aan de andere kant stond? Toen hij mede een welgevallen had aan de dood van Stefanus? De menigte stenigt hem en ze slepen hem buiten de stad en laten hem achter, denkende dat hij gestorven is. Een menigte mensen kan blijkbaar heel snel van mening veranderen. Dit gebeurde ook bij de Heere Jezus, de ene dag 'Hosanna' en even later 'kruis Hem.'
Vers 20 Paulus ligt buiten de poort van de stad, ongetwijfeld zwaar gewond en buiten bewustzijn. Dan komen er discipelen naar hem toe. Het feit dat er hier gesproken wordt over discipelen leert dat de prediking van Paulus niet zonder effect was gebleven. Blijkbaar waren er ook in deze vijandige stad mensen tot geloof komen. Misschien dat Timotheüs hier ook wel bij was. Deze mensen staan om Paulus heen en dan blijkt dat hij niet gestorven is, hij staat op en gaat de stad in.
Zelfs het feit dat hij bijna gedood is kan Paulus niet stoppen, de volgende dag reist hij verder naar Derbe (ongeveer 93 km reizen). We lezen hier niet van een bijzonder wonder, maar we mogen er toch wel de hand van de Heere in zien, dat hij de dag na die steniging weer verder kan reizen. Gedreven door de Heilige Geest kan hij niet anders dan verder trekken. Hoe dan ook? Het woord gaat voort. Het is immers Pinksteren geweest!