Web OK 18w

Zondag 21 januari Oude Kerk: 10:00 uur Bevestiging ds. W.C. Polinder door ds. H. Markus en
14:30 uur intrede van ds. W.C. Polinder. Foto – preekstoel Oude Kerk

Een pelgrimslied, van David.

1 Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
2 Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem!
3 Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.
4 Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van de HEERE te loven.
5 Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David.
6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.
8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!
9 Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.

O God, die onze Vader zijt; Die t' allen tijd, Ons Uwe tegenwoordigheid, In Christus, wilt betonen.
Wanneer men, in Uw naam vergaard, Uw Woord verklaart,
Zie ons nu saâm daartoe bereid; Uw Geest koom' bij ons wonen.
Ontsluit des dienaars hart en mond, Wil hem en ons verlichten,
Opdat hij, uit Uw heilverbond, Zichzelf en ons moog' stichten,
En wij, op Uwe leer gegrond, Ons leven daarnaar richten.