Oude Kerk interieur 1 161 2                                     collectebonnen bestellen

       

De collecten tijdens de diensten zijn bestemd voor: 

Zondag 22 oktober:

  • 1e rondgang: Kerkbeheer
  • 2e rondgang: Diaconie t.b.v. Fonds lokale ondersteuning

De busjes aan de uitgangen zijn deze maand bestemd voor de zondagsschool

Alle collecten van harte bij u aanbevolen.