Oude Kerk interieur 1 161 2                                     collectebonnen bestellen

       

De collecten tijdens de diensten deze maand

Dag Datum Bijzonderheden 1e rondgang voor kerkbeheer 2e rondgang voor de diaconie Busjes bij de uitgangen Offerschalen HA Diaconie
ma 1-jan Nieuwjaarsdag Kerkbeheer Leerstoelfonds GB Zondagsschool  
zo 7-jan   Kerkbeheer De Herberg Zondagsschool  
zo 14-jan   Groot Onderhoud Diaconie Zondagsschool  
zo 21-jan   Kerkbeheer Hospice Barneveld/Ermelo/Nijkerk Zondagsschool  
zo 28-jan Kerk & school Jeugdwerk Diaconie Kerkbeheer: 5e pred. Plaats  


Alle collecten van harte bij u aanbevolen