We weten het: een tom-tom is handig. En niets is zo vervelend als wanneer je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

In een grote kerkelijke gemeente als Hervormd Putten kan snel de vraag opkomen: Bij wie moet ik zijn?tomtom

We zijn u en jou graag rechtstreeks van dienst. Daarom hoeft u maar uw postcode en huisnummer in te tikken, en u ziet wie uw predikant, uw wijkouderling, de jeugdouderling en uw diaken zijn.