Al vanaf 1970 worden er in de maanden september tot april middagen georganiseerd voor de ouderen in onze gemeente. Ze zijn bedoeld voor ontmoeting. Velen ervaren bij het ouder worden dat hun leven eenzamer wordt. Geliefden ontvallen hen, de kring van familie en vrienden wordt steeds kleiner. De diaconie ziet het daarom als één van haar taken om voor de ouderen van onze gemeente ontmoetingsmiddagen te organiseren. Een ouderencommissie voert de werkzaamheden met betrekking tot de middagen uit met hulp van vrijwilligers. Naast de ontmoeting en het samen zingen komen tijdens de middagen ook onderwerpen aan de orde uit de breedte van natuur en samenleving. Er is zoveel moois in de schepping en wat is het boeiend om te zien en te horen hoe mensen vroeger leefden en ook nu. De middagen beginnen altijd met een meditatie door één van de plaatselijke predikanten. Elkaar zien en horen geeft verbondenheid. Het is belangrijk dat juist ook zij de middagen bezoeken die zich misschien nog niet zo oud voelen, maar die hart hebben voor hun medebroeder of –zuster in hun eenzaam wordende leven.

De middagen worden elke maand gehouden in het Kerkelijk Centrum De Aker, doorgaans op woensdag om 14.30 uur en meestal in de grote zaal. In de kerkbode die de vrijdag daarvoor verschijnt, staan altijd de bijzonderheden over de komende middag.

Zomerouderenmiddag

Volgende week staat weer de eerste van de drie zomerouderenmiddagen op het programma. Vorig jaar zijn we ermee begonnen en elke maand kwamen er wat meer bezoekers. Ik herhaal nog even wat we doen. Op deze middagen is er geen presentatie met een gastspreker, maar gewoon een gezellige middag voor ontmoeting en gesprek. We willen wat liederen zingen en luisteren naar een kort meditatief woord. Ieder die zich hierdoor aangesproken voelt, is hartelijk welkom. We willen de middag afsluiten om ca. 16.00 uur.

De eerstvolgende middag wordt gehouden op woensdag 20 juni. De andere middagen staan gepland voor de woensdagen 11 juli en 8 augustus. De gewone ouderenmiddagen beginnen weer op woensdag 12 september. Graag tot ziens D.V. op woensdag 20 juni in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

ds. J. van Oostende

tel.: 701833

Voorzitter van de commissie is ds. J. van Oostende, Stationsstraat 1 N, 3881AA, tel. 701833. Hij leidt ook de middagen. Vice-voorzitter is br. L.G. Ruiter, Oude Nijkerkerweg 25/A, 3882MB, tel. 352756.