Al vanaf 1970 worden er in de maanden september tot april middagen georganiseerd voor de ouderen in onze gemeente. Ze zijn bedoeld voor ontmoeting. Velen ervaren bij het ouder worden dat hun leven eenzamer wordt. Geliefden ontvallen hen, de kring van familie en vrienden wordt steeds kleiner. De diaconie ziet het daarom als één van haar taken om voor de ouderen van onze gemeente ontmoetingsmiddagen te organiseren. Een ouderencommissie voert de werkzaamheden met betrekking tot de middagen uit met hulp van vrijwilligers. Naast de ontmoeting en het samen zingen komen tijdens de middagen ook onderwerpen aan de orde uit de breedte van natuur en samenleving. Er is zoveel moois in de schepping en wat is het boeiend om te zien en te horen hoe mensen vroeger leefden en ook nu. De middagen beginnen altijd met een meditatie door één van de plaatselijke predikanten. Elkaar zien en horen geeft verbondenheid. Het is belangrijk dat juist ook zij de middagen bezoeken die zich misschien nog niet zo oud voelen, maar die hart hebben voor hun medebroeder of –zuster in hun eenzaam wordende leven.

De middagen worden elke maand gehouden in het Kerkelijk Centrum De Aker, doorgaans op woensdag om 14.30 uur en meestal in de grote zaal. In de kerkbode die de vrijdag daarvoor verschijnt, staan altijd de bijzonderheden over de komende middag.

Ouderenmiddag

 Op woensdag 6 september zal weer de eerste gewone ouderenmiddag van het nieuwe seizoen worden gehouden. Iedere alleenstaande of oudere die nog wel ter been is, wordt hartelijk uitgenodigd deze middag bij te wonen.

 De heer Lammert Postma uit Harderwijk komt ons aan de hand van beelden vertellen over de begaafde tekenaar J.H. Isings. Deze is bekend van de wandplaten vroeger op school. Dat waren vaderlandse geschiedenissen, zoals de Noormannen bij Dorestad, een middeleeuwse stad, enz., maar Isings maakte ook zestig bijbelplaten. Bij elke tekening wordt heel in het kort iets verteld en gewezen op kleine details, want Isings heeft vaak meer tijd besteed aan historisch onderzoek, dan dat hij voor het maken van een tekening nodig had. Misschien weet u het nog van vroeger en komende herinneringen weer boven. 
De meditatie wordt deze keer gehouden door ds. H. Markus.

Voor uw agenda geef ik de overige data van de komende periode: de woensdagen 4 oktober, 8 november, 20 december (kerstviering), 10 januari, 14 februari, 21 maart (paasviering), 18 april en 16 mei (reisje).
 Graag tot ziens D.V. op woensdag 6 september in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

ds. J. van Oostende
tel. 701833

Voorzitter van de commissie is ds. J. van Oostende, Stationsstraat 1 N, 3881AA, tel. 701833. Hij leidt ook de middagen. Vice-voorzitter is br. L.G. Ruiter, Oude Nijkerkerweg 25/A, 3882MB, tel. 352756.