Jongerenpastoraat

Jongeren leven, net als ouderen in deze tijd in een enorm spanningsveld. Het is nodig dat onze jongeren, als kinderen van de gemeente, aandacht krijgen in deze belangrijke levensfase. En daarom hebben ze een basis nodig waarop ze kunnen terugvallen.

Het gezin

Deze basis is natuurlijk in eerste instantie het gezin. De verantwoordelijkheid voor geloofsopvoeding en pastoraat ligt vooral bij de ouders en opvoeders. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit de belofte die door de ouders is gedaan bij de doop van hun kind.

De gemeente

Maar zij zijn ook kinderen van de gemeente en daarom wil onze Hervormde gemeente investeren in onze jongeren. Individuele aandacht is nodig. In hun studie, stage, werkkring. Interesse in wat ze doen, weten waar ze zich mee bezig houden, waar hun interesses liggen en vooral hoe hun geloofsrelatie is met de HEERE God. Hun liefde tot Hem. Hun twijfels en vragen over geloven, hier en nu. Dit kost veel tijd en energie. Maar onze jeugd is het waard. Zij zijn de toekomst van de kerk! Als gemeente dragen we gezamenlijk pastorale zorg voor onze jongeren. Toch willen we op drie manieren heel gericht aandacht besteden aan onze jongeren.

Jongerenpastoraat door de sectieouderling

Het eerste aanspreekpunt voor pastorale zorg aan de gezinnen, inclusief de jongeren is de sectieouderling. Hij zal proberen om ongeveer één keer per twee jaar een bezoek af te spreken. We stellen het erg op prijs als het hele gezin bij dit bezoek aanwezig is. Op deze manier kunnen de ouderlingen ook pastorale zorg besteden aan de jongeren.

Jongerenpastoraat door de jeugdouderling

Elke wijkgemeente heeft een jeugdouderling. Deze is in eerste instantie vanuit de wijkkerkenraad verantwoordelijk voor al het jeugdwerk dat door de (wijk)gemeente wordt georganiseerd voor jongeren en jongvolwassen tot 25 jarige leeftijd. Om ook zoveel mogelijk rechtstreeks contact te hebben met jongeren is de jeugdouderling betrokken bij de catechese. Daarnaast gaat hij op huisbezoek bij jongeren in het jaar dat ze 21 worden. Dit is een belangrijk moment, omdat jongeren vanaf die leeftijd geen uitnodiging meer krijgen voor catechese. De bedoeling van dit bezoek is om de jongeren te laten merken dat er vanuit de gemeente aandacht voor hen is. Maar ook om door te spreken over hun plaats in de gemeente en de betekenis van het geloof in Christus in hun persoonlijk leven.

Jongerenpastoraat door het jongerenbezoek-team

De meeste wijkgemeenten kennen een jongerenbezoek-koppel. Dit koppel gaat op bezoek bij jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Een koppel bestaat uit een jongvolwassen man en vrouw. Op een laagdrempelige manier leggen zij contact met jongeren en spreken met hen door over geloofs- en levensvragen. Het doel van dit bezoekwerk is om op een laagdrempelige manier met jongeren in contact te komen en hen te betrekken bij het jeugdwerk en het bredere gemeenteleven.

Geheimhouding en verantwoordelijkheid

De (jeugd)ouderlingen en de jongerenbezoekers hebben een belofte van geheimhouding afgelegd m.b.t. alles wat hen tijdens de uitoefening van hun ambt of taak ter ore is gekomen.De uitvoering van het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. De jeugdouderling coördineert het jongerenpastoraat, draagt zorg voor de naleving van de gemaakte afspraken, onderhoudt of coördineert de contacten met de kerkenraad.

Gegevens jeugdouderlingen:

Wijkgemeente I – H. (Harry) De Bruin – email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente II - H.A. (Henk) van de Langemheen – email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente III - J. (Co) Mouw – email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente IV - M.R. (Marijn) Timmer – email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente V - B. (Bernard-Paul) Hakkenberg – email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.