Zondag week 43 (20-10-2019)

Nieuwe kerk : 16:15

Ds. A. Jonker

Bediening Heilige doop

Brede liturgie


Liturgie:

Psalm29 : 1
TekstGenesis 48 : 20
Psalm46 : 4
Psalm72 : 9
Psalm105 : 5
Psalm134 : 3
Psalm115 : 7
Psalm26 : 1 , 3
Psalm78 : 3
Psalm135 : 7 , 12

Alleen audio:Opname downloaden opname opslaan

Bijdrage

De kerkdienstuitzendingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Aan het uitzenden van deze diensten zijn kosten verbonden.
Om de kosten te kunnen dekken willen we regelmatige luisteraars vragen om een vrijwillige bijdrage
die u kunt overmaken op bankrekeningnummer:
NL84 RABO 037.37.27.224 t.n.v CvK Herv. Gem. inz. Kerktel.,
onder vermelding van 'bijdrage kerkomroep'.