Week van de opvoeding

werkgroep geloofsopvoedingDeze week staat Nederland voor de zesde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema is: ‘Contact!’ De Week van de Opvoeding is een prachtig moment om als ouders en kerken aandacht te besteden aan (geloofs)opvoeding. De HGJB en JOP helpen ouders en gemeente graag op weg met een gespreksspel en een digitale toolkit (te vinden op www.hgjb.nl)!

In gesprek? - spel voor een eerlijk gesprek

JOP en HGJB hebben een spel ontwikkeld om gezinnen te helpen op een dieper niveau met elkaar te spreken. Dit dialoogspel geeft leuke suggesties om als gezin over verschillende (geloofs)thema’s met elkaar in gesprek te gaan. Er worden spelregels en tips gegeven om het gesprek zo open mogelijk te voeren. De gesprekskaartjes zijn voornamelijk bedoeld voor gezinnen met tieners. 

Digitale toolkit voor ouders en gemeenten

Er is ook een digitale toolkit beschikbaar, boordevol ideeën en tips om aandacht te geven aan de geloofsopvoeding. Je kunt zelf kiezen hoe je geloofsopvoeding op de kaart wilt zetten in de kerk. Natuurlijk kun je deze ideeën ook het hele jaar door gebruiken.

Activiteiten Werkgroep geloofsopvoeding 2018

Hallo opvoeders!

Voor het derde seizoen gaan we weer starten met de opvoedkring in de Aker. We denken met elkaar na over de opvoeding van onze kinderen en hoe ook het geloof daarin een rol mag/kan spelen.

Ook dit keer komen we ongeveer eens per maand bij elkaar op afwisselend de vrijdag en de woensdagmorgen. We starten om 9.45u met koffie/thee en ronden de morgen rond 11.30 u af. Voor de kleintjes is er oppas en gebruiken we de oppasruimte in de kelder van de Aker. Ben je nog nooit geweest en ben je benieuwd, wil je opnieuw weer meedoen of weet je nog iemand anders? Je bent hartelijk welkom! De data zijn:

vrijdag 21 sept, woensdag 31  oktober, vrijdag 23 november (creatief met advent), woensdag 23 januari, vrijdag 22 februari, woensdag 20 maart, vrijdag 10 mei en woensdag 5 juni.

Dit keer gaan we werken met het boekje “De allerbeste wensen”. Daarin komen allerlei aspecten van het kind zijn aan de orde en op welke manier je dat als opvoeders beïnvloedt. Het boekje ligt voor je klaar bij boekhandel Het Boekpunt en kost ongeveer 12 euro.

Wil je meer weten? Bel: 0341353105

Hartelijke groeten van Anneke Mol en Corline Bok namens de commissie Vorming en Toerusting

Uitnodiging

Tijdens de week van de opvoeding organiseren de wijkkerkenraden per wijk een avond over: thuisgodsdienst. Deze avonden staan in een serie avonden over geloofsopvoeding voor alle leeftijdscategorieën. Vorig jaar zijn er avonden geweest voor ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 11-16 jaar in combinatie met catechese. Ook waren er avonden over kinderbijbels voor ouders van kinderen de leeftijdscategorie 1-4 jaar. Dit jaar geven we een vervolg aan deze cyclus door een avond te organiseren over huisgodsdienst voor ouders van kinderen van 5-12 jaar. De volgende avonden zijn hiervoor gepland:

Wijk 1: 3 okt. om 19.45 uur in De Aker;

Wijk 2: 3 okt. om 19.45 uur in De Arendshof;

Wijk 3: 3 okt. om 19.45 uur in De Aker;

Wijk 4: 11 okt. om 19.45 uur in De Aker;

Wijk 5: 11 okt. om 19.45 uur in De Aker.

Deze avonden willen met elkaar nadenken over hoe we in ons gezin met ons geloof bezig zijn. Hierbij richten we ons op de gezinnen met kinderen op de basisschool (5-12 jaar).

Hoe bidden we met ons kind, wanneer lezen we uit de Bijbel, hebben we gesprekken over ons geloof en zingen we ook in ons gezin? Zomaar wat vragen die deze avond behandeld worden. Wanneer jullie een kind hebben in deze leeftijdscategorie krijgen jullie een persoonlijke uitnodiging van de wijkkerkenraad. Mocht je niet kunnen op deze datum, dan ben je welkom bij één van de andere wijken. Graag van tevoren opgeven bij de desbetreffende predikant (voor contactgegevens: zie wijkberichten).

Werkgroep Geloofsopvoeding

M. Broekhuizen