Voor wie is het bedoeld?
Pastoraal bezoekwerk wordt in onze gemeente voornamelijk gedaan door predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen. In de pastorale gesprekken zijn geloofsvragen doorgaans nauw verbonden met het leven van alledag. Voor sommige gemeenteleden is het ‘leven van alledag’ extra moeilijk geworden, omdat bij hen sprake is van psychosociale problemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege traumatische gebeurtenissen, verliezen, afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door vertrouwenspersonen.

Wat zijn ‘vertrouwenspersonen’?
Vertrouwenspersonen zijn gemeenteleden die een cursus hebben gevolgd, waarin zij geleerd hebben om pastoraal aanwezig te zijn bij mensen zoals hierboven genoemd. Zij hebben de mogelijkheid om wat vaker op bezoek te komen. Vertrouwenspersonen, zowel mannen als vrouwen, hebben een gelofte van geheimhouding afgelegd.

Aanvullend Bezoekwerk door Vertrouwenspersonen (ABVP)

‘Maaike-net niet’, noemt ze zichzelf weleens. Want door het ‘net-niet’ is haar leven getekend. Ze hoort nog altijd het teleurgestelde gejoel van haar klasgenoten, als ze voor de zoveelste keer de bal net niet in het doel schoot. Ze hobbelde zo’n beetje de HAVO door. Jawel, steeds net wel over. Maar net niet passend in de kring van vriendinnen. Ze had altijd graag verpleegster willen worden, maar haalde net niet genoeg punten om door te mogen stromen naar het tweede jaar van de opleiding. Ze werkt nu op de bakkersafdeling van een supermarkt. Ze wil dankbaar zijn, niet teveel denken aan wat net niet ging. Ze kan ook best wel genieten van de geur van het verse brood, een goed ogende toonbank enz. En toch… soms voelt ze zich zo verdrietig. Ze is vierentwintig, jong genoeg natuurlijk om verkering te krijgen. Maar welke man zal ‘Maaike-net niet’ zien zitten?

Maaike heeft een goede band met haar moeder. Voor haar is ze ‘Mijn mooie Maaike’, en ze weet dat moeder dat meent. Toen ze onlangs samen een mok koffie dronken, zei moeder: ‘Maaike, zou je niet eens overwegen of je gebruik zou kunnen maken van het bezoekwerk door een vertrouwenspersoon?’ Maaike heeft hier even over nagedacht. Ze heeft net wel genoeg moed om haar wijkpredikant hierover te bellen. *

Informatie:

Wanneer u/jij overweegt of u/jij gebruik zou kunnen maken van deze vorm van pastoraat, neem dan contact op met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling.

 

*Maaike bestaat niet echt, het gaat om een verzonnen situatie.