De werkgroep houdt zich bezig met het voorbereiden van de boeldag. Verzamelen en verkopen van goederen, maar ook met het zoeken van sponsoren.

Wat zijn de doelen voor 2018:

 

  • Diaconie – Bestaande woning inrichten voor tijdelijk huisvesting.

  • Kerkbeheer – Jeugdkelder in De Aker opknappen.

 

Overhandiging cheque's met opbrengst van de boeldag 2017.

Foto Boeldag kerkbeheerOp de vergadering van kerkbeheer van maandag 4 sept. jl. ontvingen we bezoek van een afvaardiging van de Boeldagcommissie, te weten de heren Jan van den Bor, Johan Bos en Henk Kruithof. Zij informeerden het College over de vele activiteiten van de commissie. Met name het reilen en zeilen rond de jaarlijkse boeldag, maar ook de periodieke schuurverkopen waren onderwerp van gesprek. Wat wordt er veel werk verzet door vele, betrokken vrijwilligers!
Vervolgens ontving Freek Vierwind uit handen van Jan van den Bor een cheque ter waarde van € 15.400,-. Namens het College sprak de voorzitter de dank uit voor dit prachtige bedrag, dat gebruikt zal worden voor de invoering van het sluitplan (momenteel worden de sloten van de kerken en De Aker vervangen door een elektronisch toegangssysteem). De voorzitter wenst de leden van de boeldagcommissie van harte sterkte en Gods zegen toe bij al hun werk binnen de gemeente.

 

Diaconie boeldag 2017Op de diaconievergadering van 13 sept. jongstleden hebben we bezoek ontvangen van drie leden van de boeldagcommissie. De dames H. Kruithof en W. Loedeman en de heer J. Verhoef. De commissieleden informeerden de diakenen over de vele uiteenlopende activiteiten van de commissie. Met name het reilen en zeilen rond de jaarlijkse boeldag, maar ook de periodieke schuurverkopen waren onderwerp van gesprek. Dat er rondom deze en andere activiteiten veel werk wordt verzet door heel veel vrijwilligers (rond de boeldag meer dan 100) werd nog eens duidelijk tijdens deze ontmoeting. Van de opbrengst van de boeldag en de schuurverkopen ontving de penningmeester van de diaconie, G.J. Kroon, uit handen van de penningmeester van de boeldagcommissie, J. Verhoef, een cheque van € 5.100,-. Dit bedrag zal bestemd worden voor het ouderenwerk in de gemeente. Vanuit de diaconie wordt toegelicht welke activiteiten hier zoal onder vallen. De voorzitter, G.A. Priem, spreekt namens de diaconie de dank uit voor de betrokkenheid van de boeldagcommissie bij het diaconale werk en deze prachtige bijdrage voor het genoemde doel. Natuurlijk bedanken wij hierin ook al diegenen binnen en buiten de gemeente die door hun bezoek aan de boeldag en/of de aankopen in de schuur de boeldagcommissie aan de benodigde middelen helpen. De voorzitter wenst de leden van de boeldagcommissie van harte sterkte en Gods zegen toe bij al hun werk binnen de gemeente.