boeldag foto

Boeldag 2018

De boeldag die we jaarlijks organiseren is weer achter de rug. Er is in de voorbereiding veel werk verricht door een groep enthousiaste vrijwilligers en ook op de boeldag zelf hadden we steun van een grote groep enthousiaste vrijwilligers achter de kramen, in de tenten, in de keuken en op het terras. Zonder die hulp van u allen was ook deze boeldag niet mogelijk geweest. We werden ook dit jaar weer gezegend met prachtig weer en ondanks de vele zweetdruppels die weggeveegd moesten worden hebben we met z’n allen mogen genieten van de saamhorigheid, de gezelligheid en de vele sociale contacten die er waren.

De opbrengst van deze 11de boeldag is ruim €13.000 bruto. Met de €12.800, de opbrengst van de open schuur verkoop, resulteert dit in een prachtig bedrag van bijna € 26.000.  

We zijn hier heel blij en dankbaar voor.We zullen dit bedrag na aftrek van de kosten in gedeelten overhandigen aan Kerkbeheer en Diaconie. Berichtgeving hierover kunt u t.z.t. lezen in de kerkbode.

We willen onze grote dank uitspreken aan de Here God dat Hij de boeldag zonder ongelukkig heeft laten verlopen en voor de zegen die Hij ons gaf op al het werk wat gedaan is. Ook willen we alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen hebben geholpen bij de open schuur activiteiten en op de boeldag heel hartelijk danken voor hun inzet, hun ideeën en hun belangstelling. Daarnaast nog onze hartelijke dank aan al die sponsoren die het mede mogelijk hebben gemaakt dat onze boeldag zo’n grote mate van afwisseling kan brengen.

Zoals u in de kerkbode heeft kunnen lezen moeten we afscheid nemen van de schuren aan de Leembruggerweg en de Hellerweg. We hebben daar een aantal jaren op een prima manier onze activiteiten kunnen organiseren. We danken de eigenaren bij deze voor hun welwillendheid en medewerking hierin.                                                                                                               
Er zijn onderhandelingen gaande over een nieuwe locatie voor onze activiteiten. Daarover kunnen we nog geen verdere mededelingen doen, maar we hebben goede hoop dat dit goed komt. We houden u via de kerkbode en de website van onze kerk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Voor informatie over de boeldagcommissie en foto’s van de boeldag, kijk op www.hervormdputten.nl/ontmoeten/boeldag of op www.facebook.com/boeldagputten

                                                                                                                      Boeldagcommissie