(01-01-1970)

:


Liturgie:

Psalm38:12
Psalm72:1 en 6
Psalm38:15 en 22
SchriftlezingPs 72:1-11 en Markus 15:21-39
Weerklank147
Psalm132:7, 11 en 12
Weerklank152
TekstMarkus 15:26Bijdrage

De kerkdienstuitzendingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Aan het uitzenden van deze diensten zijn kosten verbonden.
Om de kosten te kunnen dekken willen we regelmatige luisteraars vragen om een vrijwillige bijdrage
die u kunt overmaken op bankrekeningnummer:
NL84 RABO 037.37.27.224 t.n.v CvK Herv. Gem. inz. Kerktel.,
onder vermelding van 'bijdrage kerkomroep'.