Liturgie uitzending André en Marja zondag 9 juni Oude Kerk  Klik hier

Adré en MarjaVerschillende keren hebt u gehoord en gelezen, dat vanuit onze Hervormde Gemeente een zendingsechtpaar uitgezonden zal worden naar Bosnië.
Het is voor de tweede keer, dat zij namens de GZB vanuit Putten uitgezonden worden. Van 1992-1998 waren ze werkzaam in Kenya. Het verlangen om God te dienen in Zijn wereldwijde kerk dook bij hen na 20 jaar weer op. Een benoeming als zendingsarbeider in Bosnië sloot aan bij de drive, die Adré al voor dit land had in de periode dat hij werkzaam was voor Stichting Hulp Oost Europa.

Adré krijgt als taak mee te werken aan gemeenteopbouw, bemoediging en verbinding van de kleine protestantse gemeenten in Bosnië. Marja wil zich inzetten voor diaconale taken. We geloven dat er perspectief is voor Bosnië. We geloven dat de kerken kunnen groeien door het geloof in Jezus te delen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde!

Met het oog op de uitzending zijn er de komende weken een aantal belangrijke  momenten die we onder uw aandacht brengen. Bij die gelegenheden zal er meer informatie worden verspreid.

1.   Op zondag 2 juni zal de Thuisfrontcommissie van Adré en Marja (TFC) vóór aanvang van alle ochtend kerkdiensten kort iets vertellen over de uitzending en de start van de fondsenwerving.

2.   Op donderdag 6 juni zullen Adré en Marja in De Aker op de jeugdzendingsdag workshops verzorgen voor de basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8.

3.   Op donderdagavond 6 juni organiseert de zendingscommissie in De Aker een gemeenteavond voor alle wijkgemeenten. Adré zal daar meer vertellen over Bosnië en het werk wat zij hopen te gaan doen. Iedereen is daar welkom. Er zal op die avond ook gelegenheid zijn om dan alvast afscheid van hen te nemen.

4.   Op zondag 9 juni zullen Adré en Marja in de tweede dienst in de Oude Kerk uitgezonden worden naar Bosnië.