Hart voor Israël! Waarom eigenlijk? Reeds in 1974 schreef prof. dr. C.G. Graafland hier het volgende over: Ze zijn de beminden van God om der vaderen wil. God staat achter dit volk.

hartvoorisraelDat is de diepste reden, waarom de christelijke gemeente een grote liefde koestert voor dit volk. Daarom komt ze ook nu op voor dit volk! We hopen dat vanuit die liefde voor Gods oogappel u samen met ons wilt opkomen voor de meervoudig gehandicapte kinderen van de zorggroep ALEH in Israël. Dat kan op allerlei manieren, maar nu willen we u graag herinneren aan de sponsorwandeltocht op zaterdag 25 mei. Heeft u zich al opgegeven? Met een sportieve prestatie kunt u het goede doel in Israël steunen. Laat u sponsoren door familie, vrienden en bekenden en loop een van de twee routes die uitgezet zijn in de prachtige omgeving van Putten. Het gaat om 10 of 20 km via Norden, Volenbeek, Groevenbeek en het unieke Speulderbos. De start is om 09.00 uur bij Grieteweg 7 in Putten. Opgave graag via of 0341-491349. Na opgave ontvangt u een invulformulier en verdere informatie. Twijfelt u nog, dan kunt u ook meer info krijgen via .