Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich -ten koste van zijn of haar leven- voor onze vrijheid heeft ingezet.

engweg20monumentWe doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.

Bijeenkomst Dodenherdenking

Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt bij toerbeurt geleid door een of meer voorgangers van twee van de Puttense kerken. Dit jaar wordt de dienst namens de Katholieke Kerk geleid door mevr. F. Scheijde en mevr. M. Binnerts. Namens de Gemeente Putten zal burgemeester H.A. Lambooij het woord voeren. Na afloop, om ongeveer 19.40 uur, begeven de aanwezigen zich naar het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd. Namens de gezamenlijke kerken zal er dit jaar een krans worden gelegd door de Katholieke Kerk en de Hervormde Gemeente.