Waar denken we op deze dagen in de kerk eigenlijk aan? En hoe komt het dat deze gebeurtenissenn van lang geleden nog steeds belangrijk zijn.

 Missionaire activiteiten

In elke kerk liggen weer de ECHO's (een uitgave van de IZB) klaar, die u kunt meenemen. Dit blad geeft u de mogelijkheid uw niet-of randkerkelijk familielid, buren of bekenden met het evangelie bekend te maken. Daarnaast kunt u hen met behulp van de uitnodiging in de ECHO uitnodigen voor de missionaire acti­viteit, waarover ik in de kerkbode van twee weken geleden schreef. Het the­marrde avond is: Sta eens even stil,.. Met dit thema wordt aangesloten bij het thema van het blad ECHO.

Wie: geïnteresseerden in het geloof en de Bijbel.

Wat: ontmoeting en uitleg van het thema. Wanneer: woensdagavond 17 apr. (20.15 uur inloop; 20.30 uur start). Waar: De Arendshof, Arendstraat 2.
Thema: Sta eens even stil... bij Goede Vrijdag. En bij Pasen. Waar denken we op deze dagen in de kerk eigenlijk aan? En hoe komt het dat deze gebeurtenissen van lang geleden nog steeds zo belangrijk zijn? Over deze en andere vragen denken we samen met u en jou na. Daarnaast is er natuurlijk ruim de gelegenheid voor ontmoeting en voor het stellen van vragen. En... er is iemand die vertelt over de weg terug naar de kerk.

Als u! jij iemand weet nodig hem of haar dan uit voor deze avond! Bidt u/ bid jij mee voor (1) de komst van be­langstellenden en (2) voor de verheer­lijking van de naam van God in dit stuk­je kerkenwerk?

prop. A. Vonk Noordegraaf

sta eens even stil