Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn getroffen door een verwoestende cycloon. U hebt de afgelopen weken hier vast over gelezen of berichten gehoord en gezien via de media. Orkaan Idai heeft al aan honderden mensen het leven gekost. Nog eens honderden mensen zijn vermist en tienduizenden zijn op de vlucht.

 Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn getroffen in deze drie Zuid-Afrikaanse landen. Het is de zwaarste orkaan in de regio in meer dan tien jaar. Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw; dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerkenhelpenkerken.nl -waarin ook de GZB deelneemt- is op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie gestart voor Zuidelijk Afrika. We vragen u in ieder geval te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp ook financieel helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden met voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Voor € 20,- kan een gezin een maand lang geholpen worden met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, mais, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben. Helpt u mee? De diaconiecollecte van aanstaande zondag, 31 mrt., zal voor deze noodhulp bestemd worden. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen! U/jij kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Noodhulp Zuid-Afrika’.