In april organiseren de wijkkerkenraden per wijk een avond over: Hoe helpen we onze kinderen geloven? De volgende avonden zijn hiervoor gepland:

geloofsopvoeding

Wijk 1: maandag 1 apr. in De Aker, aanvang 20.00 uur zaal open 19.45 uur

Wijk 2: donderdag 11 apr. in De Arendshof, aanvang 20.00 uur zaal open 19.45 uur

Wijk 3: maandag 1 apr. in De Aker, aanvang 20.00 uur zaal open 19.45 uur

Wijk 4: woensdag 24 apr. in De Aker, aanvang 20.00 uur zaal open 19.45 uur

Wijk 5: woensdag 24 apr. in De Aker, aanvang 20.00 uur zaal open 19.45 uur

Deze avond willen met elkaar nadenken over: Hierbij richten we ons op de jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. Hoe maken we onze kinderen weerbaar voor de “grote wereld”? Hoe leren we onze kinderen zelfstandig de bijbel te lezen en te bidden? Welk voorbeeld zijn we voor onze kinderen? Welke keuzes maken we en hoe leggen we onze keuzes uit?

Wanneer u een kind hebt in deze leeftijdscategorie krijgt u een persoonlijke uitnodiging van uw wijkkerkenraad. Mocht u niet kunnen op deze datum, bent u welkom bij één van de andere wijken. Graag van te voren opgeven bij de desbetreffende predikant (voor contactgegevens: zie wijkberichten).

Werkgroep Geloofsopvoeding