Samen met vrienden zijn ... of nieuwe mensen kennen !?
Kom ook !  10 maart om 20.15 uur in De Aker.

Na de avonddienst in de Oude Kerk . zijn de jongeren van 16 jaar en ouder welkom in De Aker. Op een ongedwongen en zinvolle manier zullen ze daar bij elkaar zijn en we nodigen hen daarvoor hartelijk uit. Het thema van de preek is: Winstgevend sterven n.a.v. Johannes 12:24 en 25. Deze woorden hebben alles te maken met het lijden van de Heere Jezus. Hij offert Zichzelf op. Is dat nodig en waarom? Staat dat niet haaks op onze cultuur waar het draait om scoren en slagen? Hoe maken wij als christen in zo’n samenleving het verschil? Genoeg om over te preken en na te spreken. Ook met jou!  

 

Snac10maart2019