Op 13 februari vind de laatste Bijbelezing plaats en deze wordt gecombineerd met een bezinningsbijeenkomst met het oog op een zegenrijke viering van het Heilig Avondmaal op zondag 17 februari. 

·         Censura morum

I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal is er op maandag 11 febr. van 19.00 tot 19.30 uur in De Aker gelegenheid tot censura morum. Is er een bezwaar tegen belijdenis en/of levenswandel van een belijdend lid van de gemeente en is de weg van vermaan volgens Mattheüs 18:15 bewandeld, dan kan dit bezwaar kenbaar gemaakt worden aan een predikant en ouderling. Indien dit gebeurt, zullen zij dit doorgeven aan de predikant van de wijk waar het betreffende gemeentelid toe behoort.

·         Bezinningsbijeenkomst

Zoals we al jaren gewoon zijn is er in de week van voorbereiding een meditatief moment om ons samen voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Valt dit in de periode dat ook de Bijbellezingen gehouden worden, dan wordt dit gecombineerd. Daarom hartelijk welkom op woensdag 13 febr. om 19.30 uur in de Oude Kerk.