Is dringend op zoek naar vrijwilligers! Wilt u of wil jij tijd beschikbaar stellen voor anderen, neem dan contact met ons op. 

NPV je-staat-er-niet-alleen-voorAnita of Greet (contactgegevens onderaan dit artikel).

Als vrijwilliger bied je tijdelijke ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen die psychosociale ondersteuning nodig hebben, ouderen, mensen met dementie of mensen in de laatste levensfase en/of hun mantelzorgers. We ondersteunen door middel van praktische hulp, bijvoorbeeld door: samen te wandelen of boodschappen te doen, het bezoeken van een zieke, oppassen bij een demente oudere, begeleiden van en vervoer naar een ziekenhuisbezoek. Ook ondersteunen we bij taken van familie van de hulpvrager, koken we eten of vangen de kinderen op bij kortdurende ziekte als er geen mantelzorg beschikbaar is.

Als je je wilt aanmelden als vrijwilliger of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Anita van den Tol (06 33031750) of Greet van den Berg (06 17427139). Ook voor hulpaanvragen kunt u contact met hen opnemen!

Voor meer informatie over de NPV: www.npvzorg.nl