Wat heeft ‘Kerstpostactie Putten’ weer veel kaarten ontvangen. Kaarten voor Putten, heel Nederland, maar zelfs wereldwijd zijn verwerkt.

woord en daad postzegelsTotaal is er een winstbedrag van € 9.000,- opgehaald. De opbrengst gaat naar ‘Woord en Daad’ en Mercy Ships Holland. Leuk om te vermelden is, dat het bedrag van € 4.500,- voor Mercy Ships door een andere sponsor is verdubbeld naar een bedrag van € 9.000,-. Hiermee komt het totaalbedrag op € 13.500,- netto winst. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die zijn kerstkaarten bij ons heeft ingeleverd. Een extra woord van dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben met het sorteren, stempelen en bezorgen. Zonder jullie was dit nooit gelukt! Ook willen wij De Aker bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van de ruimte. We hopen ook kerst 2019 uw kerstkaarten te mogen bezorgen.

Met vriendelijke groet,
Janneke Bout, Marianne Bout en Lisette Post