De winter staat weer voor de deur en voor de mensen in Wit-Rusland betekent dat vaak een strenge winter met veel sneeuw

kinderhulp1en een temperatuur die kan dalen tot 30 graden onder nul, met alle ongemakken van dien. Inmiddels is de eerste sneeuw al gevallen.

De situatie in Wit-Rusland wordt steeds slechter, grote groepen burgers in Wit- Rusland leven onder het bestaansminimum. Velen vragen zich af hoe zij de winter moeten doorkomen. Vooral de gezinnen  met een gehandicapt kind hebben het ontzettend moeilijk, veel gezinnen moeten leven van minder dan € 100,- per maand.

We hebben in oktober weer veel van deze gezinnen in de regio Vergnedvinsk bezocht.

We zijn hele schrijnende situaties tegen gekomen en hebben op dat moment geprobeerd te helpen waar mogelijk. In die week ervaar je zoveel dankbaarheid van de mensen. Ze zijn zo ontzettend blij als je bij hen op bezoek komt; dat er iemand is die naar hen omziet. We horen zo vaak: we zijn zo blij dat jullie ons niet vergeten. Juist daarom willen wij deze gezinnen helpen met een voedselpakket, we hebben gezien dat ze hard nodig zijn. De prijs van deze pakketten, die in Wit Rusland zelf worden gemaakt is € 25,-. Als u mee wilt doen, maar het bedrag is bezwaarlijk dan is ieder ander bedrag ook van harte welkom. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL94 RABO 037.62.90.366 t.n.v. SRK werkgroep Putten o.v.v. voedselpakket. Hartelijk dank!

Gijsbertha van Steendelaar