Voor de kerstdagen werd er in onze gemeente weer een inzameling voor de voedselbank gehouden. Maar liefst 76 goed gevulde kratten!

 Ook bij deze inzameling is er door u en jou  ruimhartig gegeven aan de voedselbank. Er waren weer heel wat kratten nodig om in alle kerken de meegebrachte producten te verzamelen. De vrijwilligers bij de voedselbank mochten we weer blij maken met maar liefst 76 goed gevulde kratten! Ook werden er heel veel DE-zegels ingeleverd, goed voor een voorraad koffie. We willen u en jou dan ook heel hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage hieraan. Ook als u op een andere wijze hebt bijgedragen, hartelijk dank daarvoor. Het is fijn, dat er op deze manier steeds weer nieuwe bevoorrading komt voor de voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn in onze regio nog veel gezinnen en alleen-gaanden die voor hun dagelijks levensonderhoud onder meer zijn aangewezen op de wekelijkse verstrekking van voedselpakketten. We willen de jongens en meisjes die geholpen hebben bij het inzamelen en inpakken ook bedanken voor hun uitstekende hulp. Mooi dat jullie je op deze manier willen inzetten voor dit stukje diaconale werk voor de medemens. Het is goed om te merken dat we als gemeente ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste. We maken van de gelegenheid gebruik om alvast de datum van de volgende inzameling voor de voedselbank te vermelden; deze is op D.V. woensdag 13 maart (Biddag). Meer informatie hierover volgt er tegen die tijd nog in de kerkbode.

 

Voedselbank1