Woensdagavond 16 jan. hopen we weer samen te komen in de Oude Kerk. Dan zal ds. Jonker met u en jou 1 Koningen 18:21-46 lezen en daar verder over nadenken. 

 Dit is het aangrijpende gedeelte dat Elia het volk voor de keuze plaatst: Wie wilt u dienen, de HEERE of Baäl? In de grote test moet duidelijk worden welke God vuur uit de hemel kan geven. Dat is de God die bestaat en dus gediend moet worden. Tot onze troost weten we dat  deze God meer dan vuur gegeven heeft, Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon. We bidden om Gods zegen in de kerk en thuis.

16 jan. (1 Kon. 18:21-46),

23 jan. (1 Kon. 19:1-18),

30 jan. (1 Kon. 19:19-21 en 2 Kon. 2:1-14) 

13 feb. (2 Kon. 2:15-22; tevens bezinningsuur met het oog op het Heilig Avondmaal).