Lezen 1 Kon. 19 en 2 Kon.2  Voorganger Ds. L. de Wit

 De geloofsheld van de berg Karmel is totaal uitgeblust. Opgebrand. In de Bijbellezing over 1 Kon. 19:1-18 willen we nagaan hoe Elia zover is gekomen. En vooral ook welke lessen we kunnen trekken uit de manier waarop God met de moedeloze en depressieve Elia omgaat. Wees welkom!

30 jan. (1 Kon. 19:19-21 en 2 Kon. 2:1-14) 

13 feb. (2 Kon. 2:15-22; tevens bezinningsuur met het oog op het Heilig Avondmaal).