Op D.V. woensdag 7 nov. (Dankdag) zal er in onze Hervormde Gemeente opnieuw een inzameling voor de Voedselbank worden gehouden.

Logo voedselbank

Net als voorgaande keren zal de inzameling worden gehouden in alle drie de kerken. Bij de vorige inzamelingen hebt u en jij ons verrast met een mooie opbrengst voor onze naasten. Mogen we ook deze keer weer op u en jou rekenen? Van de Voedselbank kregen we voor deze inzameling de volgende lijst met producten, waar dringend behoefte aan is. Producten die je alleen of als gezin zou kunnen kopen.  Producten, die ook voor de jongeren in de gemeente betaalbaar zijn. U/jij kan kiezen uit de volgende producten. Ook DE-zegels kan de voedselbank goed gebruiken.

blik ham                                                              aanmaaklimonade

verpakte kaas (500 gr.)                                       zak sinaasappels  

zak gesneden boerenkool                                   rookworst (ook runder- graag)

houdbare melk                                                    blik soep     

thee                                                                    wasmiddel (ca. 25 wasbeurten)

blik groenten                                                       DE-zegels (Douwe Egberts)

Voor aanvang van alle diensten op woensdag 7 nov. a.s. (Dankdag), zullen er in de Oude Kerk (ingang onder de toren), de Nieuwe Kerk (hoofdingang) en de Zuiderkerk (hoofdingang) diakenen met hulp van  jongeren graag de producten in ontvangst  nemen. Ze zijn een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig. Alle ingeleverde producten worden de dag erna naar de Voedselbank gebracht en door vrijwilligers van de Voedselbank verder verdeeld.