Op zondag 28 okt. zal er, hoe dan ook, wel aandacht gegeven worden aan de Reformatie. Zeker, vorig jaar was er vanwege het jubileumjaar volop aandacht voor de Reformatie.

Lucas Cranach I workshop - Martin Luther UffiziAllerlei wegen waarlangs dat gebeurde werden gebundeld onder het kopje ‘Refo 500’. Maar ook nu het gaat om Refo 501 is het alleszins van belang om stil te staan bij en vast te houden aan wat God aan kerk en wereld duidelijk maakte via mensen als Luther en Calvijn en zovelen die we niet bij naam en toenaam kennen. Het gaat om de Traditie (hoofdletter T is geen typefout!): de overdracht -met hart en ziel!- van het geloofsgoed m.b.t. de Schrift, de Christus, de genade en het geloof.

In of na alle ochtenddiensten zullen van het lied dat Luther schreef bij Psalm 46 de verzen 1 en 2 gezongen worden (Gezang ‘14’; Weerklank 233):

1. Een vaste burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet Zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

 

2. Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,

Dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij Zijn Naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

Verwinnaar op de troon:

de zeeg’ is ons beschoren!