De kerkenraad van wijkgemeente 2 deelt mee dat dominee De Wit voor het beroep heeft bedankt dat

de Hervormde gemeente Bennekom op hem heeft uitgebracht.

De kerkenraad is de HEERE dankbaar en

verheugd dat hij aan onze gemeente en in het bijzonder aan wijkgemeente 2 verbonden mag blijven.

We bidden de Heere dat hij rust mag vinden na de genomen beslissing. Tegelijk is er het gebed voor de

Hervormde gemeente van Bennekom dat de vacature daar ook weer vervuld mag worden.