Zoals u en jij  ongetwijfeld hebt gelezen en gezien in de media is het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door een krachtige aardbeving, gevolgd door een metershoge vloedgolf.

Noodhulp-SulawesiEr wordt gesproken over mogelijk duizenden doden. Veel mensen zijn nog vermist en de buitengebieden zijn nog niet eens bereikt. Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. Ze werken nauw samen met een netwerk van kerken en christelijke hulporganisaties in Indonesië. Leden van dit netwerk zijn al met medische teams aanwezig op de rampplek. Ook inventariseren zij welke hulp verder het hardst nodig is. Te denken valt aan: tenten, voedsel en schoon drinkwater, kookgerei en psychosociale hulp. Als cluster ondersteunen we deze hulpverlening met financiële steun en - waar nodig - technische kennis. Wat kunt u doen? Wilt u bidden voor de slachtoffers en voor zegen op de hulp die de hulpverleners mogen bieden? We mogen u ook oproepen tot een financiële bijdrage voor de hulp aan de bevolking van Sulawesi. De diaconiecollecte van aanstaande zondag, 14 oktober, zal voor deze noodhulp bestemd worden. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen. U/jij kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Noodhulp Sulawesi ’ .