U en jij hebt het vast al gelezen in de kerkbode: m.i.v. de maand juli (= volgende week) wordt de kerkbode een dag eerder bezorgd bij de abonnees.

kerkbodeverZoals jullie je kunnen voorstellen, heeft deze maatregel de nodige gevolgen voor het productieproces: dit wordt logischerwijs ook naar voren getrokken.

Eigenlijk verandert er voor jullie niets: de deadline van maandagmiddag 12:00 uur blijft staan. Echter, deze zal veel strakker moeten worden gehandhaafd.

De ‘extra’ tijd die er voorheen was (vaak kreeg ik ook nog berichten binnen in de loop van maandagmiddag of –avond) komt te vervallen.

Dat betekent dat kopij voor de kerkbode echt voor maandag 12:00 uur binnen moet zijn.

Kopij, welke later wordt ontvangen, loopt het risico niet geplaatst te worden.

Omdat ik (met regelmaat) kopij van u en jou ontvang, stuur ik ter herinnering even deze mail. Ik hoop en reken op jullie begrip en bedank jullie bij voorbaat voor de medewerking!