Aanstaande woensdag is het weer biddag voor gewas en arbeid. Voordat de boeren gaan zaaien en voordat de tuin bewerkt wordt, bidden we om Gods zegen.

bijbellezingenDie zegen van de Heere hebben we ook nodig in al het werk wat we doen, op de bouw, op kantoor en waar we ons werk ook maar hebben. Onze jongelui en de kinderen hebben Gods hulp nodig bij de studie en op de basisschool. Op de Biddag willen we ons door Gods Woord en Geest  laten oefen in afhankelijkheid.

De middagdiensten in de Oude Kerk en de Zuiderkerk zijn speciaal gericht op de kinderen. Het thema van die diensten is: ‘Vertel het maar’. Dit naar aanleiding van 2 Koningen 4:1-7. Dit gedeelte gaat over de weduwe die om hulp roept en op een bijzondere manier genoeg olie krijgt om van te leven. De geschiedenis van de weduwe en haar zonen laat ons zien dat God wil voorzien in alles wat wij nodig hebben.

Vóór de dienst zingen we het themalied voor de onderbouw en van het Gebed des Heeren:5. Na de dienst zingen we het themalied voor de bovenbouw.

De middagdienst in de Oude Kerk staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente en van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Deze keer gaat ds. Tj. Wijnsma voor in de dienst.

Laten we als ouderen onze jongeren leren dat het belangrijk is om op deze dag naar de kerk te gaan. Dat leren ze het gemakkelijkst als we het hen voorleven en hen vertellen over onze afhankelijkheid van God.

Themalied onderbouw: Vertel het maar

Ben je bang, ben je boos, vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe, ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.


Ben je blij, vol verdriet ga dan je handen maar vouwen.
Ben je sterk, of niet fit? God luistert als jij bidt.
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.


Ben je ziek, of gezond, of zit je in de problemen?
Ben je kwaad, heb je spijt, de Heere hoort altijd!
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar, ga maar naar Jezus toe.

Themalied bovenbouw: Er is altijd plaats voor jou

Als je bang bent of onzeker
als je ’t even niet meer ziet
als je somber bent of eenzaam
of verdrinkt in je verdriet
weet - Zijn deur staat altijd open
als je wilt ga dan maar gauw
je kunt zomaar binnenlopen
er is altijd plaats voor jou.

Want Hij zegt: kom, als je wilt dan kun je komen
want Hij zegt: kom, als je wilt dan is het goed
ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen
ja Hij zegt: kom, dan geef ik je nieuwe moed.

Zit je boordevol met vragen
zie je echt geen uitweg meer
word je gek van angst en zorgen
leg ze in Zijn handen neer
weet - Zijn deur staat altijd open
als je wilt ga dan maar gauw
je kunt zomaar binnenlopen
er is altijd plaats voor jou.

Want Hij zegt: kom, als je wilt dan kun je komen
want Hij zegt: kom, als je wilt dan is het goed
ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen
ja Hij zegt: kom, dan geef ik je nieuwe moed.