De jaarlijkse actie gaat maandag 22 januari van start. Wist u en jij dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?

Kerkbalans-logo 2018Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In de loop van volgende week ontvangt u en jij, wanneer je 18 jaar of ouder bent, ook een envelop. Doet u (en jij, misschien wel voor het eerst!) weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van maandag 29 jan. komt een ouderling of een vrijwilliger het formulier weer ophalen.

Digitale invulling van uw bijdrage

Kijk voor meer informatie op http://www.hervormdputten.nl/de-gemeente/giften/kerkelijke-bijdrage.

Belangrijke data en tijden even op een rij:

·         De inzameling beslaat de periode van maandag 22 januari tot vrijdag 2 februari.

·         Op maandag 22 januari zal om 19.00 uur een korte samenkomst worden gehouden waar o.a. informatie zal worden gegeven over de actie Kerkelijke Bijdrage en ds. A. Jonker (assessor Algemene Kerkenraad) een overdenking zal houden. Direct daarna zullen de enveloppen worden uitgereikt.

·         Vanaf maandag 22 januari worden de enveloppen uitgereikt aan alle gemeenteleden die ouder zijn dan 18 jaar.

·         Vanaf maandag 29 januari worden de enveloppen weer opgehaald.

·         Op vrijdag 2 februari wordt de actie tussen 19.00-19.30 uur afgesloten in De Aker en een totaaltelling gemaakt van alle ontvangen toezeggingen tot dusverre.

Alvast een woord van hartelijk dank voor een ieder die bij deze actie is betrokken en zich inzetten voor het welslagen hiervan. Met elkaar hopen we op een goed verloop en op een prachtig eindresultaat. En ook via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!