Op 23 december wordt er door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie weer de Volkskerstzang georganiseerd in de Sporthal Putter Eng.

VolkskerstzangEen ieder wordt hartelijk uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren naar het kerstevangelie. Neem gerust iemand mee die niet zo snel de kerk zal bezoeken.

Medewerking aan deze avond verlenen het de Verenigde Veluwse koren onder leiding  van de heer Leander van der Steen en Fanfarekorps ‘Excelsior’ o.l.v. de heer Arie Willem Schouten. De meditatie wordt verzorgd door ds. D.T. Vreugdenhil. Hij of zij die denkt de Volkskerstzang te bezoeken, neem iemand mee, de HEERE Jezus zegt: Komt tot Mij allen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven!  Op 23 december gaan de deuren van de sporthal open om 19.00 uur en de avond begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.