We hopen in het nieuwe jaar weer samen te komen op zaterdagmiddag 13 jan. om 14.30 uur bij Gerda aan de Abdinckhofstraat 1.

omzien naar elkaar 2017

Wij willen de mensen van de groep en natuurlijk ook alle lezers van de kerkbode gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 toewensen. Mochten er mensen zijn die erbij willen komen, weet dat u harte welkom bent. Er kan nog heel veel bij, dus schroom niet. Het is bedoeld voor alle alleenstaanden in de gemeente, man/vrouw maakt niet uit. We sluiten af met een broodmaaltijd voor wie dat wil. Iedereen is hier vrij in natuurlijk. Het is altijd heel gezellig en samen eten is samenbindend. Heeft u ideeën of suggesties? Wij horen het graag. We hopen in het nieuwe jaar weer samen te komen op zaterdagmiddag 13 jan. om 14.30 uur bij Gerda aan de Abdinckhofstraat 1. Graag wel van tevoren opgeven via onderstaande telefoonnummers of per e-mail.

Gerda: 0341-358988, e-mail: ;

Janna: 0341-353721, e-mail: ;

Tiny: 0341-354708, e-mail: .