Het is goed om de start van het winterwerk te markeren. Ook daarbij draait het om boodschap en gemeenschap.

koffiedrinken na de kerkdienstZo zijn er de verschillende activiteiten vrijdag en zaterdag, en de kerkdiensten zondag, diensten van Woord en gebed. We nodigen u en jullie van harte uit om na de ochtenddiensten onder het genot van een kopje koffie / thee of wat fris elkaar te ontmoeten in De Aker (voor wat betreft de Oude en de Nieuwe Kerk) of in een zaal bij de Zuiderkerk.

We vragen niet achteraf maar bij uitstek vooraf om Gods zegen. Het is zelfs zo sterk -met Mozes tot de HEERE gesproken-: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken (Exodus 33:15).

Samen zingen

Het heerlijke van een kerkdienst is ook het samen zingen. Met het oog op de opening van het winterwerk is een tweetal liederen uit de Bundel Weerklank gekozen die voor en na de dienst gezongen zullen worden:<


(Weerklank 615)

‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief
Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

(Weerklank 356) Ga met God
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.