Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen.

bijna-400-doden-watersnood-zuidoost-azieNaar schatting 40 miljoen mensen zijn door overstromingen en aardverschuivingen getroffen. Mensen zijn niet alleen hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt, ook grote landbouwgebieden zijn verwoest en de oogst is verloren gegaan. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals in Myanmar, nemen de problemen toe en vinden aardverschuivingen plaats. Omdat de oogst verloren is gegaan wordt gevreesd voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten. U heeft over deze ramp vast al wel gelezen of de beelden aan u voorbij zien komen.

Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. De focus ligt allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In Nepal en Bangladesh zullen de getroffen gezinnen geholpen worden met voedsel, medische hulp, dekens, kleding en slaapmatten. Ook in Myanmar is al gestart met de distributie van voedsel.

Het Noodhulpcluster vraagt ons als gemeente mee te helpen en vraagt om te bidden voor de slachtoffers, voor zegen op de hulp die zij geven en om onze financiële steun om de hulpverlening mogelijk te maken.

We hebben besloten om zowel de diaconale collecte als de inhoud van de offerschalen aanstaande zondag voor dit doel te bestemmen. De diaconie beveelt de collecte voor dit doel van harte aan. U kunt uiteraard ook uw gift overmaken via bankrekeningnummer: NL50 RABO 0930 4088 96 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten onder vermelding van ‘Watersnood Azië’.