Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk

hart voor israelEen koor en samenzangavond op dinsdag 3 oktober in de pas verbouwde Kruiskerk, Venestraat 44 in Nijkerk. Aanvang: 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn. Muzikale medewerking verlenen twee koren uit Nijkerk t.w. de  Christelijk Gemengde Zangvereniging “Excelsior” onder leiding van Ineke Bos-Strootman en gospelkoor “Tin Speransa”. Dit koor staat onder leiding van Jaap Kramer. De bekende organist Bert Elbertsen begeleidt het koor “Excelsior” en de samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. L.W. van der Sluijs. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn. Van harte aanbevolen!

11 oktober: Ossenmarkt

Noteert u het alvast in uw agenda: op woensdag 11 oktober staat de werkgroep ‘Hart voor Israël’ weer op de Ossenmarkt in Putten in de Verlengde Dorpsstraat.

Hou onze website in de gaten voor meer informatie: www.hartvoorisrael.nl