Tijdens de periode dat we als gemeente meer ervaring wilden opdoen met de liedbundel Weerklank, hebben we de liederen altijd voor u geprint. In de afgelopen maanden

Weerklank-400pxhebben we definitief gekozen voor het gebruik van deze liedbundel in de diensten met brede liturgie. Via dit bericht herinneren wij u er aan dat er vanaf 1 jan. a.s. geen liederen meer geprint zullen worden. Wilt u uw eigen liedbundel dus niet vergeten? Mocht dit toch een keer gebeuren, dan liggen er voorin de kerk een aantal exemplaren (naast de psalmboekjes).