We delen in de dankbaarheid en vreugde van de kerkenraad van wijkgemeente 5 nu ds. Mijderwijk het beroep heeft aangenomen. Dat betekent dat het beroepingswerk 

ds. Mijderwijkin wijk 5 tot ‘rust’ komt en de voorbereidingen voor de overkomst van ds. Mijderwijk en zijn vrouw in gang kunnen worden gezet. We wensen ds. Mijderwijk veel sterkte toe in de komende tijd. Al is er de wetenschap dat de Heere hem in deze weg heeft geleid, er komt een tijd aan van loslaten en loskomen in Meerkerk. We leven mee met de gemeente aldaar en bevelen hen aan in de hoede van Christus, Die het Hoofd is van Zijn gemeente.