We gaan weer de periode in van herfst en winter. Allicht dat sneller de auto wordt gepakt dan de fiets. 

oude-kerkDaarom wijzen wij u er graag nog een keer op, om de auto goed te parkeren:

  • Buiten de vakken parkeren riskeert u een boete van ongeveer € 100,-. De BOA van de Gemeente Putten controleert ook op zondag!
  • Auto’s graag in de vakken parkeren: niet op toegangswegen en/of paden op de parkeerterreinen.
  • Houd rekening met wel/geen parkeerverboden langs de openbare weg.
  • Inritten van woningen rondom de kerken/kerkelijke gebouwen vrijhouden.
  • Soms is er ook gelegenheid om heel dicht bij de kerk/kerkelijk gebouw te parkeren. Geen probleem om daar gebruik van te maken, maar wel met inachtneming, dat hulpdiensten ongehinderd bij de kerk kunnen komen.
  • Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn (weersomstandigheden en/of calamiteit) dat de koster aanwijzingen geeft omtrent het parkeren. Het verzoek is dan ook die op te volgen.

Globaal genomen is er voldoende ruimte om te parkeren: daarom ben(t) u en jij ook in de winter van harte welkom tijdens de erediensten in de kerk!