Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 8 dec. zal er op maandag 2 dec. van 19.00 tot 19.30 uur in De Aker gelegenheid zijn tot censura morum. Is er een bezwaar tegen de belijdenis en/of levenswandel van een belijdend lid van de gemeente en is de weg van vermaning volgens Matthéüs 18:15 bewandeld,

dan kan dit bezwaar kenbaar gemaakt aan de predikant en ouderling die aanwezig zijn tijdens het censura morum. Indien dit gebeurt, zullen zij dit doorgeven aan de predikant van de wijk waartoe het betreffend gemeentelid behoort.

Op woensdag 4 dec. is er geen Bijbellezing in de Oude Kerk. Toch willen we in de week van voorbereiding als gemeente samen komen om te luisteren naar Gods Woord, te zingen en te bidden. U en jij bent hartelijk welkom op het bezinningsuur dat om 20.00 uur in De Aker begint. Ds. A. Jonker hoopt deze keer de avond te leiden. We bidden om de leiding van Gods Geest, zowel op deze avond als op de Avondmaalszondag. Dan worden we én aan Jezus Christus én aan elkaar verbonden.