De onrust in het noordoosten van Syrië houdt maar niet op. Opnieuw moeten duizenden Koerden en Assyrische christenen het gebied ontvluchten.

zoa 2019Om deze nieuwe, enorme stroom vluchtelingen te kunnen helpen is uw hulp hard nodig. Naar verwachting trekken de komende weken duizenden kinderen, vrouwen en ouderen de grens met Irak over. Door het onverwacht hoge aantal vluchtelingen zitten de kampen daar inmiddels zo vol, dat veel mensen geen hulp kunnen krijgen. ZOA maakt zich grote zorgen over de situatie. Zeker met de winter in aantocht, vertelt ZOA's landendirecteur Esther Grisnich vanuit Irak: “Veel vluchtelingen komen letterlijk met alleen een tasje kleding de grens over, doordat ze zo halsoverkop zijn vertrokken voor het geweld. Ze hebben écht helemaal niets meer. In december wordt veel regen en temperaturen onder het vriespunt verwacht. Maar noodzakelijke spullen om dat te overleven, zoals warme kleding, een kachel of dak boven hun hoofd hebben ze niet.” Hoewel de eerste hulppakketten geregeld zijn door de VN, blijkt het aantal vluchtelingen veel hoger te zijn dan vooraf was verwacht. Om iedereen te kunnen helpen, is extra hulp nodig. ZOA start daarom een noodhulpactie door noodpakketten te verstrekken aan Syrische gezinnen in nood. Met name gezinnen die niet terecht kunnen in een vluchtelingenkamp wil ZOA helpen met een noodpakket. Een pakket bevat alle noodzakelijke spullen om te overleven, zoals een kachel, een tent, kookgerei, dekens, maar ook voedsel en hygiënespullen. De kosten voor ZOA zijn € 55,- per pakket. Om verstrekking van deze hulppakketten mogelijk te maken, is uw steun hard nodig. Wilt u daarom de gezinnen in nood helpen door mee te helpen om zoveel mogelijk pakketten te kunnen uitdelen. Alle beetjes helpen! Helpt u mee? De diaconiecollecte van aanstaande zondag, 17 nov., zal voor deze noodhulp bestemd worden. De diaconie wil dit doel van harte bij u en jou aanbevelen! U/jij kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekeningnr. NL50RABO09304.08.896 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Putten, onder vermelding van ‘Noodhulp vluchtelingen Syrië’.