Welke fitte vutter of fitte jongere (!) wil meehelpen met de appeloogst in Zeewolde?

Op woensdagavond 24 juli zal Everhard Zwart het volgende orgelconcert verzorgen in de zomerconcertserie.

De kerkenraad deelt mee dat ds. de Wit het beroep naar de Hervormde gemeente van Ede,
wijk Sionskerk, heeft aangenomen. Dit betekent dat hij heeft bedankt voor het beroep naar de Hervormde gemeente van Oldebroek, wijk 1.
We wensen ds. de Wit rust toe op de beslissing die in afhankelijkheid van de HEERE is genomen.
In die afhankelijk mogen we ook bidden om wijsheid voor de kerkenraad van wijk 2 om te zijner tijd het
beroepingswerk ter hand te nemen.

Wat geloven christenen nu eigenlijk? Waar draait het voor mij, als (beginnend) gelovige, nu om in het leven met God?

Het Kerkelijk Bureau is in week 32, 33 en 34 gesloten (5 t/m 22 aug.).
Op dinsdag 27 aug. gaan de deuren weer open.