Lied 446: Ik heb U lief, o mijn beminde 

Lied 420: Ach, blijf met uw genade