Lied Lied 382: De Zoon van God is opgestaan
Lied 241: Komt kinderen niet dralen