Lied 467: Van U zijn alle dingen 

Lied 515: Wie maar de goede God laat zorgen