Themaweek: Kerk in de buurt!

kerkindebuurt

Ook dit jaar sluiten we het winterwerk gezamenlijk af. Op de poster (elders in de kerkbode) vindt u allerlei activiteiten, zoals het zingen van de Fonteintjes in Norschoten, locatie de Samaritaan. Ik wil nu vooral uw aandacht vragen voor de gemeenteavond, op D.V. woensdag 30 maart. Samen met de zendingscommissie en evangelisatiecommissie wordt deze avond voorbereid met gemeenteleden uit de Bethlehemkerk in Den Haag. Daar is sinds een aantal jaren (in samenwerking met de IZB) het project Brood voor de Buurt van kracht. Het doel van dit project is het evangelie van Jezus Christus te delen met mensen uit de buurt. Ds. A. Vastenhoud komt hierover vertellen. We hopen u om 19.45 uur te zien in De Aker.

 

kerkindebuurt2