Bijbellezing 21 november en bezinningsbijkomst Avondmaalszondag

Van november 21, 2018 19:30 tot november 21, 2018 21:00 Bewaar de kalender

Bij Oude Kerk Kerkplein 2, 3881 BH Putten, Nederland

Geplaatst door J V

Categorieën: De gemeente

Waardering:

Ze starten weer: de Bijbellezingen. Eerst drie vanuit de Tweede Brief aan de Thessalonicenzen, daarna een zevental over Gods weg met Elia.

Op woensdagavond 21 nov. luisteren we in de Oude Kerk en thuis naar 2 Thessalonicenzen 2. In deze brief staat de wederkomst van de Heere Jezus centraal. In hoofdstuk 2 lezen we dat de wederkomst van Christus pas komt na de grote afval en als de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Wat betekent dit voor ons anno 2018? Is die grote afval er nu al of moet die nog komen? En wat betekent het dat de mens van de wetteloosheid, Gods tegenstander, in de tempel van God gaat zitten en zich als God laat vereren? We bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat we het onderwijs uit dit hoofdstuk mogen begrijpen en ter harte nemen. U en jij bent van harte uitgenodigd voor de woensdagavond-Bijbellezingen.

 Bezinningsbijeenkomst

Zoals we al jaren gewoon zijn is er in de week van voorbereiding een meditatief moment om ons samen voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Valt dit in de periode dat ook de Bijbellezingen gehouden worden, dan wordt dit gecombineerd. Daarom hartelijk welkom op woensdag 21 nov. om 19.30 uur in de Oude Kerk.

kaartje bijbellezing 2018

Overige data en Bijbelgedeelten: 21 nov. (2 Thess. 1), 28 nov. (2 Thess. 3), 5 dec. en 12 dec. 2018; 9 jan., 16 jan. 23 jan. 30 jan. en 6 feb. 2019.

2018-11-21 19:30:20
2018-11-21 21:00:20