Startochtend voor alle vrouwen van de gemeente

Van september 18, 2018 09:30 tot september 18, 2018 11:30 Bewaar de kalender

Bij De Aker Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland

Geplaatst door J V

 Openingsochtend voor alle vrouwen van onze gemeente

U en jij worden van harte uitgenodigd op onze gezamenlijke openingsochtend in De Aker,

ook wanneer u/jij geen lid bent van een vrouwenvereniging, bent u welkom! Als vrouwenverenigingen van onze gemeente willen we het nieuwe seizoen met elkaar openen d.m.v. een Bijbelstudie, samen zingen en elkaar ontmoeten. Van 9.00 tot 9.30 uur is de inloop met koffie en thee. De Bijbelstudie wordt verzorgd door Hettie Boer en zal gaan over het thema voor het winterwerk “Met hart en ziel”. Het uitgangspunt is Markus 12:25 tot 34, “het grootste gebod”. Rondom dit thema zingen we ook psalmen en liederen. Ook is er weer een gelegenheidskoortje! Wilt u nog meezingen, geef u dan op via  onderstaande mailadressen.

Er is ruimte voor gesprek over het onderwerp en ontmoeting met elkaar. Rond 11.15 uur willen we samen deze ochtend afsluiten. Deze ochtend is er voorbede voor het werk van de familie Haasnoot. Ook willen we een collecte houden voor dit doel. 

Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij:

·         Hettie Boer,                 

tel.: 0341-360254

·         Inge Blok,               

tel.: 0341-360086


2018-09-18 09:30:00
2018-09-18 11:30:00